Loại bỏ dòng trắng trong word

Trong các tài liệu word thông thường người soạn thảo sẽ tạo cách dòng giữa các đề mục, bài tập,… Tuy nhiên để tiết kiệm khi in thì người sử dụng sẽ xóa các dòng trắng này đi. Nếu các tài liệu có một vài dòng trắng thì việc làm đơn giản, nhưng nếu văn bản có hàng trăm khoảng trắng thì công việc làm thủ công là điều ít ai đủ kiên nhẫn có thể làm được. Vì vậy hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thủ thuật xóa bỏ dongf trắng một cách nhanh nhất.


Các bạn mở file word cần xóa các dòng trắng ra. Nhấn tổ hợp phím “Ctrl+H”

Tại textbox “Fint wath” các bạn nhập ^p^p

Tại textbox “Replace with” các bạn nhập ^p


Sau đó các bạn nhấn “Replace All”

Hệt thống thông báo thay thế như sau:Các bạn nhấn “OK” --> close và kết quả là tất cả các hàng trắng đều được xóa hết.


Lưu ý: thủ thuật này các bạn có thể sử dụng thay thế các từ, khoảng trắng … trong word một cách đơn giản.
Chúc các bạn thành công nhé!