1. =====>> Cách 1
1. Kết nối điện thoại ở chế độ Kies
2. Chạy sTune 1.0.6 Download tại đây.
3. Bấm "Auto Connect", hiện tên Modern máy ở trên thì chọn tab thứ 2 bên cạnh "Browser tab".4. Ở mục Folder bên trái chọn AppEx -> User -> Theme -> Download.5. Kéo theme mà mình muốn vào mục bên phải Stune -> load xong là được
6. Sau khi làm xong tắt Stune và tháo kết nối.
7. Vào Settings -> Display -> Theme, Chọn cái mình thích bấm "Set Theme" & Agree
8. Và giờ thì tận hưởng thôi


2. ====>> Cách 2
(áp dụng Theme có dạng smt)

1. Connect your phone to the computer in KIES mode.
2. Go to My Computer -> Samsung Wave -> Phone.
3. Create new folder named "Themes".
4. Copy the theme to that folder.
5. Go to Settings -> Display -> Theme, select the theme and press "Set Theme" & Agree
6. Enjoy.
3. ====>> Cách 3 (áp dụng Theme có thư mục Other)

1. Chuyển cài đặt tới "Memory card" (Settings -> General -> Installation location -> Memory card).
2. Vào Samsung Apps Download theme "Silver Stylish Theme"
3. Kết nối PC chọn "Mass storage" (Settings -> Connectivity -> USB utilities -> Mass storage).
4. Copy folder tên "Others" từ file nén vào SD card.
5. Chọn overwrite all files.
6. Thoát kết nối và chọn Silver Stylish Theme app từ menu.
7. Click "Install theme".
8. Go to Settings -> Display -> Theme, choose "SilverStylish2.0-Lite" and click "Done".
9. Enjoy!